Vad beror våra välfärdssjukdomar på, forts…?

Vad beror våra välfärdssjukdomar på

Här kommer fortsättningen på förra inlägget om vad de flesta välfärdssjukdomar beror på:

1. Bristande reglering av blodsocker och/eller
2. Kroniska inflammationer och/eller
3. Störd dygnsrytm

En inflammation är kroppens försvarsreaktion mot vävnadsskada, infektion, främmande kropp (typ sticka i fingret) eller oxiderade ämnen.

Många känner igen den akuta inflammationens framträdande tecken:
– Svullnad
– Rodnad
– Värme
– Smärta
– Nedsatt funktion 

Detta inträffar ju tex när vi får ett sår på huden och det är precis så det är tänkt att fungera. Men den moderna livsstilen har även givit oss en tyst och osynlig inflammation. Istället för en eld som blossar upp och sedan släcks så är den tysta, dolda inflammationen mer som en liten glöd som aldrig slocknar. 

Dessa inflammationer kallas tysta eller låggradiga. Ibland är symtomen tydliga och visar sig som tex smärta. I andra fall kan de vara mer diffusa som krånglande mage, trötthet, muskelvärk eller hudbesvär. 

En bristande blodsockerreglering, som jag skrev om i förra inlägget, tillsammans med kroniska inflammationer tros vara orsak till många av våra vanligaste välfärdssjukdomar.