Vad beror våra välfärdssjukdomar?

Vad beror våra välfärdssjukdomar på

Visste du att de flesta välfärdssjukdomar beror biokemiskt på:

Men eftersom detta ofta beror på ohälsosamma livsstilsvanor så går det då också att reversera eller mildra många symtom.

Lite bakgrund:
I det metabola syndromet ingår bristande reglering av blodsocker. Men det är ett samlingsnamn för flera symtom som övervikt, högt blodtryck, rubbade blodfetter och insulinresistens som ökar risken för diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. 

Ett normalt blodtryck ligger på 120/80 mätt vid tre tillfällen. 

Blodfetter är ett samlingsnamn för triglycerider och lipoproteiner som transporterar kolesterol. För att bedöma metabol hälsa behöver man göra en analys på fördelningen av befintligt kolesterol och inte bara titta på den totala mängden. 

Diabetes typ 2 är en sjukdom där insulinresistens omöjliggör effektiv sänkning av blodsockret. I början finns det gott om insulin men sedan kan insulinet sjunka som en följd av fettinlagring i bukspottskörtelns insulinproducerande celler vilket försämrar insulinproduktionen. 

Insulin är det enda hormon som kan sänka blodsockret. Däremot finns det minst tre blodsockerhöjande hormon; glukagon, adrenalin och kortisol. Tre jobbar mot en alltså! 

De vanligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt och stroke som båda beror på åderförkalkning som leder till trängre kärl. Om det blir stopp i ett kärl kommer inte blodet förbi och kan då inte ge syre åt kringliggande celler vilket leder till syrebrist som i sin tur leder till vävnadsdöd. (I begreppet stroke ingår dock även blödning).

Att hålla sig metabolt frisk är alltså värt att sträva efter och det bästa är ju att det går att göra mycket själv 

Fortsättning följer om kroniska inflammationer och reglering av dygnsrytm

Källa: utdrag ur kursen Ät & Lev Paleo