Vad är paleo och evolutionsmedicin?

Kostens betydelse för vår hälsa

Första delen i min utbildning till kost- & hälsocoach fokuserade på kostens betydelse för vår hälsa och den grundar sig på Paleo. 

Vad är då Paleo & evolutionsmedicin?
Med Paleo menas en individanpassad mall för en hållbar och hälsosam livsstil byggt på evolutionsmedicinsk grund. Människan är inte genetiskt programmerad för att utveckla välfärdssjukdomar. Dessa sjukdomar är istället resultatet av den moderna västerländska livsstilen. Vi har stor potential att bygga och bibehålla en stark grundhälsa upp i hög ålder, under förutsättning att vi exponerar våra vävnader för en miljö vi är genetiskt anpassade till. Betydelsen för optimal hälsa och vitalitet är olika för olika individer.

Ät näringstäta livsmedel som inte har processats och som saknar innehållsförteckning. Hur strikt du behöver vara beror helt på din egen grundhälsa och vad du vill uppnå. Själv väljer jag att fortsätta njuta av min favoritfrukost på fet yoghurt som bas. Välj ekologiskt, lokalproducerat och säsongsbetonat.

Paleo är en hälsomall att utgå från och kan anpassas till en modern, västerländsk vardag men bygga på kunskapen om vårt genetiska arv. Inom Paleo finns en ödmjukhet och respekt inför människors olika förutsättningar och behov

Källa: utdrag ur kursen Ät & Lev Paleo