”Before you heal someone, ask him if he is willing to give up the things that made him sick” Hippocrates

Leg. Specialistsjuksköterska akutsjukvård

Jag hyr ut mig själv som sjuksköterska i mitt eget bemanningsföretag, Callme Vård & Hälsa AB. Företaget har F-skatt och jag följer Bemanningsföretagen/Almegas allmänna bestämmelser för personaluthyrning (ABPU-10). Jag utgår från Vettershaga i Roslagen, Norrtälje kommun.

Jag vänder mig framför allt till primärvården och husläkarmottagningar där jag har stor erfarenhet som mottagningssköterska med telefonrådgivning, TeleQ och Flexitid, vaccination och PK-mottagning. Jag har även god erfarenhet från endoskopimottagning med kolo-, gastro- och sigmoideoskopier. Har även vana från IBD-mottagning med infusioner och blodtappningar. God administrativ vana med att hantera väntelistor, kallelser, remisser etc.

Utbildning

Min sjuksköterskeutbildning startade hösten 2004 på Sophiahemmet Högskola. Utöver grundutbildningen har jag hunnit med följande utbildningar inom vården: