FUNKTIONSMEDICIN

Funktionsmedicin:

Funktionsmedicin kan beskrivas som en medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund identifierar och behandlar underliggande orsaker till kroniska sjukdomar och symtom.

Hos Callme Vård & Hälsa kan vi hjälpa dig med livsstilsförändringar. Vi utgår från Paleo som har sin utgångspunkt i evolutionsbiologi, alltså hur människan är skapt att leva och vilken kost gynnar bäst vår hälsa. Det är ett holistiskt synsätt där allt hänger ihop, kost, sömn, aktivitet, stress och återhämtning. Paleo kan både handla om att läka från ohälsa men även vara en utgångspunkt för dig som är hälsomedveten och vill förebygga framtida ohälsa.

Paleo kan även kallas för evloutionsmedicin och här har vi grunden. Funktionsmedicin kan ses som en individualisering och finjustering för individen.

Eftersom vi på Callme Vård och Hälsa även har erfarenhet från sjukvården så har vi även en förståelse för när ett samarbete behövs med den klassiska sjukvården. Inget är svart eller vitt och det ena behöver inte utesluta det andra. Visionen är att kunna samarbeta professioner emellan och välja det bästa både från sjukvården och friskvården.

Funktionsmedicin illustartion

Paleo och funktionsmedicin kan
till exempel vara till hjälp vid:

Vision, mission & motto

Några tänkvärda citat